Wstęp:

Każde case study to historia sukcesu, ale warto spojrzeć na nią z perspektywy całego procesu, a nie tylko jego udanego fragmentu. Dziś przedstawiamy Wam kampanię dla Klientki – Asi Jaworskiej z „Myśl w Ruchu”. Opowiemy Wam jak skutecznie zwiększyliśmy ilość subskrypcji w jej liście newsletterowej i jak to przełożyło się na sukces sprzedażowy jej kursu.

Tło:

Asia zwróciła się do nas z prośbą o wsparcie w kampanii sprzedażowej jej kursu „Kobieta w Ruchu”. Analizując potrzeby, zidentyfikowaliśmy, że kluczem do sukcesu będzie zwiększenie bazy subskrybentów. Wykorzystaliśmy przygotowany przez Asię ebook jako lead magnet.

Kampania:

Celem kampanii było pozyskanie subskrybentów do newslettera, którzy w na dalszym etapie ścieżki zakupowej zdecydują się na zakup kursu “Kobieta w Ruchu”. Działania dążące do realizacji celu oparliśmy na wykorzystaniu Lead Magnetu w postaci ebooka oraz mini kursu, a komunikacje prowadziliśmy za pomocą atrakcyjnych kreacji graficznych i spersonalizowanego pod grupę docelową copy. Poniżej garść danych z kampanii, która została podzielona na dwa etapy. 

I etap – Pozyskanie subskrybentów:

Stan początkowy: 600 subskrybentów

Koszt realizowanej kampanii PPC: 498,46 zł (ebook jako lead magnet)

Pozyskani subskrybenci: 649

Koszt/subskrybent: 0,77 zł

II etap – Pozyskanie subskrybentów:

Stan początkowy: 1249 subskrybentów

Koszt realizowanej kampanii PPC: 223,99 zł (mini kurs emailowy jako lead magnet)

Pozyskani subskrybenci: 487

Koszt/subskrybent: 0,46 zł

Cel docelowy – Sprzedaż kursu:

W realizacji tego celu główną rolę grała marka osobista Asi oraz kampania mailingowa, z której pochodziło najwięcej ruchu. Za pomocą odpowiedniego skonstruowania lejka marketingowego i zadbania w początkowym jego etapie o wzrost świadomości i zaufania do marki Myśl w ruchu, a następnie przejście do komunikacji sprzedażowej udało się osiągnąć w krótkim okresie czasu sukces zakończony sprzedażą ponad 150 kursów. 

Podsumowanie:

Mailing działa: Baza subskrybentów e-mailowych jest istotnym elementem sukcesu sprzedażowego równie ważnym co marka osobista, która była motorem napędowym zachęcającym użytkowników do realizacji zakupu. 

Znaczenie analityki: Tagowanie maili, analiza ruchu i przemyślane strategie są kluczem do zrozumienia i optymalizacji wyników.

Wnioski:

Sukces marketingowy opiera się na budowaniu silnej marki osobistej i ciągłym rozwoju zasobów marketingowych. Właściwie zaplanowane, przemyślane działania przynoszą oczekiwane rezultaty.

Call Now Button