Skuteczna kampania Nine Cats dla usług medycznych.

NASZE WYZWANIE:

Dostarczenie wartościowych połączeń i spełnienie oczekiwań sprzedażowych.

ROZWIĄZANIE:

Szczegółowy audyt i analiza rynku, przygotowanie odpowiedniej struktury dla kampanii, optymalizacja i maksymalizacja wyników.

I ETAP

  • Przeprowadziliśmy audyt dotychczasowych stron klienta pod dedykowane usługi medyczne.
  • Przeprowadziliśmy analizę fraz, które użytkownicy najczęściej wpisują w wyszukiwarki.
  • Analiza wykazała, że każdą z usług należy podzielić na odpowiednie segmenty tematyczne w obrębie danej usługi, co pozwoli na precyzyjne przedstawienie oferty zainteresowanemu klientowi.

II ETAP

  • Dobraliśmy jakościowe słowa kluczowe pod kampanię SEM na podstawie wcześniej przeprowadzonego audytu.
  • Utworzyliśmy odpowiednią strukturę kampanii zgodnie z uprzednią analizą dzieląc każdą z usług na odpowiednie segmenty tematyczne.
  • Stworzyliśmy kreacje reklamowe dla każdego landing page’a.
  • Precyzyjnie nakierowaliśmy reklamy w kampanii SEM w Google Ads na konkretne lokalizacje oraz grupy odbiorców.

Każda kampania otrzymała swój unikatowy wirtualny numer, abyśmy później mogli zbadać efektywność działań na podstawie danych z call center.

Kampania Adwords wystartowała w I kwartale 2022. Co dwa dni analizowaliśmy jakość dostarczanego ruchu, przeprowadzaliśmy analizę wyszukiwań i na tej podstawie dodawaliśmy do kampanii kolejne słowa kluczowe. Dodatkowo również eliminowaliśmy frazy niskiej jakości.

Na bieżąco kontrolowaliśmy budżet całkowity i stawki za kliknięcia, aby optymalizować koszty i maksymalizować jakość połączeń, inwestując w obszary z największym potencjałem sprzedażowym.

Rezultaty

  • Koszt połączenia o 45% niższy już w I kwartale prowadzenia kampanii
  • +884 – tyle więcej połączeń dostarczyliśmy w ramach zaplanowanego budżetu
  • Kolejny spadek kosztów połączenia w II kwartale o 13% względem I kwartału przy jednoczesnym wzroście nakładów na reklamę o 54%.

2022 2023
I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał I kwartał II kwartał III kwartał
Koszt połączenia 40,61 zł 35,46 zł 47,52 zł 52,99 zł 39,61 zł 34,55 zł 31,81 zł
Wsp. konwersji 1,43% 5,68% 3,75% 6,32% 8,06% 10,02% 11,29%
Połączenia 1611 2826 3896 4208 3852 3377 1880
Call Now Button